Arhive blog

db2 – cum afli numele unei coloane


e un select simplu

select tabname, colname from syscat.columns where colno=9 and tabname=(select tabname from syscat.tables where tbspaceid=2 and tableid=78)

trebuie sa stii id coloana, id table space si id tabela

salvat pentru posteritate ca sa-l gasesc mai usor 🙂

[sursa]